Wypominki roczne 2020/2021

Wymienionych zmarłych będziemy polecać Bożemu Miłosierdziu do 1.listopada 2021r.

Proszę sprawdzić, czy nie ma żadnych błędów w podanych imionach i nazwiskach.

Można jeszcze podawać swoich bliskich zmarłych

Za + Kapłanów: ks. Jana Kolasińskiego, Linusa Heckmana, Pawła Nagórskiego, Joachima Brząkałę, Aleksandra Zawadzkiego, Mirosława Gronalewskiego, Mirosława Kwiatkowskiego, Jacka Kwiatkowskiego, Piotra Lewańczyka, Jacka Połoma, Andrzeja Krupczyńskego, Stanisława Średzkiego, Stanisława Jahnsa, Zygmunta Malińskiego, Tomasza Krajnę
1. za+ Wiktora z r. Dąbrowskich, Bronisława z r. Federkiewicz, Zdzisława z r. Marchlik, Tadeusza z r. Rychlik i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Katarzynę Koczorowską, Franciszka, Sewerynę Kielbratowskich i + z rodziny
3. Irenę, Jana Myler i Kazimierza Kęsika
4. Annę, Zygmunta, Jana Jopek, Jana, Teofilę Wandę Stachowicz
5. Krystiana, Erikę, Franciszka Szproch i + z rodziny
6. Marię, Pawła Sobieckich; rodziców i rodzeństwo z obojga stron
7. Edmunda Myk, rodziców Myk i Rybackich, Gertrudę Karnowską, Irenę Semrau
8. Mariannę, Pawła Wozińskich, Marię, Jana, Ryszarda, Lucynę Żmich, Urszulę, Alberta Słomianny, Jana Jabłońskiego
9. Irenę, Ignacego Stachowicz; Władysławę, Franciszka Muzioł
10. Ludmiłę, Józefa Chylewskich; Teklę, Antoniego Bonów oraz + z rodzin Chylewskich, Bonów, Wendów, Kruczkowskich, Główczewskich i Romanowskich
11. za + Łucję, Jana, Kazimierza Gąsiorowskich; Lucynę, Teodora Nowak, Zofię Pril i Kazimierza
12. Edmunda Anhalt i + z rodzin Anhalt i Fleming
13. Za + z rodzin Muzolf i Barton
14. Felicję Tadeusza Mróz
15. Annę, Franciszka Karnowskich; Michała, Piotra Szalla i ks. Stanisława
16. Helenę, Franciszka Gerasz; Annę, Edmunda Siewert
17. Romana Spiker
18. Henryka Klateckiego, Katarzynę Szmit i + z r. Maciałków
19. + rodziców Chyrkowskich, Annę, Wiesława Gontarz, Stanisława Chylewskiego i Irenę Semrau
20. Irenę Wincentego Zacharzewskich; Irenę, Franciszka Szumielskich
21. za + Genowefę, Anastazego, Annę, Józefa, Helenę Kantak; Bolesława, Alojzę Trawczyńskich; Leona, Helenę, Leona, Władysława Ciżmowskich; Jerzego Waledko; Irenę, Alojzego Talaśków oraz + z r. Kantak, Ciżmowskich, Trawczyńskich i Talaśków
22. Mariannę, Rajmunda, Jerzego Jakusz-Gostomskich; Janinę, Zygmunta Podgórskich i + z r. Hass i Lemańczyk
23. Halinę, Tadeusza Andrik i rodziców z obojga stron
24. Andrzeja Karneckiego i + rodziców
25. Mariannę, Jana, Zbigniewa Pałubickich; Genowefę, Franciszka Karnowskich
26. Gertrudę, Józefa Hoppe; Annę, Stanisława Edwarczyk; Martę, Władysława Wierzchołowskich; Praksedę, Aleksego Lackowskich; Bernarda Główczewskiego
27. Kazimierza, Jana, Hildegardę Kuligowskich; Gertrudę, Stanisława, Lecha Ginter, Zofię German
28 Zenona Synak i + z rodziny
29. Kazimierza i Romana Skórcz
30. Tomasza Kujawę i dziadków z obojga stron
31. za + Edwina Chylewskiego; + z rodzin Chylewskich, Gackowskich i Jadwigę Kalińską
32. Piotra Jędrasa
33. Łucję, Władysława Szamockich
34. Ewę Kłos; Benignę, Stanisława Ciszewskich; Zofię, Tadeusza Kłos; Agnieszkę, Genowefę, Leonarda Rudnik
35. Bronisławę, Józefa Śmigalskich; Annę, Józefa Rydzkowskich
36. + z rodzin Straszewskich i Nędzołek
37. Alicję Januszewską; Mariannę, Franciszka Biel, Barbarę Kacińską
38. Andrzeja Chabowskiego
39. Kazimierza Szydrow i rodziców z obojga stron
40. Henryka Weyna i Stanisławę Jamniuk
41. za + Tadeusza Brząkałę, Jadwigę, Władysława Kończyńskich
42. Klarę, Melanię, Łucjana Weyna; Józefa, Salomeę, Gawryś
43. Martę i Stefana Zdun
44. Henryka, Danutę, Sławomira Gołębiewskich; Adama Stalkę
45.  Antoniego Wandzińskiego i rodziców z obojga stron
46. Leokadię, Antoniego Jełka i Teresę Wicikowską
47. Wilmę, Kazimierza Szewczyk i Józefa Warzyckiego
48. Józefa Gołuńskiego; Marię, Rajmunda Różyckich; Helenę, Alojzego Wozińskich
49. Marię, Stanisława Chmiel; Zofię, Jerzego Poreda; Helenę, Mieczysława Sosnowskich; + z rodzin Piekarskich i Sosnowskich
50. Kazimierza Antkowiak i Józefą Warmbier
51. za + Jadwigę, Franciszka Knapik; Agnieszkę, Konstantego, Zygmunta, Piotra Jagła
52. Rodziców Bonna i Pujanek
53. Juliannę, Zygmunta, Stefana Kowalskich; Jadwigę, Ewę, Pawła, Behrendt
54. Zofię, Jana Bereda; Rozalię, Edmunda Donarskich
55. Kazimierza Szumielskiego; Kazimierę, Hieronima Słupikowskich
56. Jana, Władysławę, Marcina Sznajder; Leona, Władysławę Ropińskich
57. + z rodzin Krajewskich, Grajewskich, Mrotek i Nieborak
58. Marię, Władysława, Jana Lica; Jadwigę, Konrada Spica, Krystynę, Jana Kondys i dusze w czyśćcu
59. Zofię, Klemensa Kolasa; Mariannę, Bronisława Ciba
60. Rozalię, Edmunda, Zygmunta Donarskich
61. za + Kazimierza Szydrow i rodziców z obojga stron
62. + z rodzin Ciżmowskich, Nelke i Zakrzewskich
63. Jana Dębskiego i Mirosławę Szufrajda
64. Mariannę Damrau
65. Edmunda Suchomskiego
66. Alfonsa, Edwarda, Piotra Podgórskich i Romana Czortek
67. Felicję Dullek i Józefa Długozima
68. Mariannę, Alfonsa Patyna; ks. Joachima Brząkała
69. Alfredę, Edwarda Kamińskich, Wiesława Karpińskiego, + z rodziny; ks. Stanisława Jahnsa
70. Helenę, Jana Muzolf; Anielę Adamczak, Olę Kilian
71.  za + Genowefę, Alfonsa, Konstantego Machutta; Helenę, Wincentego Smaglińskich
72. Weronikę, Jana Kowalewskich; Mariana fryca; + z rodzin Kowalewskich, Fryca, Starczewskich i Gromowskich
73. Annę, Kazimierza, Jerzego Weltrowskich; Juliannę, Augusta, Jana, Bernarda Kuligowskich
74. Barbarę, Helenę, Ottona Stoltzenburg; Annę, Władysława Januszewskich; Bolesława Główczewskiego; Czesława Remus
75. Henryka Fijałkowskiego, rodziców z obojga stron i + krewnych
76. Joannę Berlińską
77. Bronisława Donarskiego; Zofię, Władysława, Mieczysława Pazia
78. Mariannę, Kazimierza Stajkowskich; Józefa Gołuńskiego
79. Annę, Hieronima Grzeca; Stefanię, Stefana Chyrkowskich
80. Wojciecha, Barbarę Brząkała; Krystynę, Macieja Broszkiewicz; Klemensa Richter
81. za + Zofię, Stefana Fałczyńskich; Weronikę Jana Sidrów i + z rodziny
82. Franciszka, Zofię, Korda; + z rodzin Korda i Theus
83. Marię, Stanisława Róg; Bronisława Tyburę
84. Felicję, Romana Bielińskich i Pawła Lica
85. Konradę, Edmunda, Mieczysława Gliszczyńskich; Alojzę, Stefana, Mirosława Grzegorzewskich
86. Pawła, Konstancję, Leona Krausa
87. Jerzego, Jacka Myk
88. Władysławę, Antoniego Robaczewskich; Bożenę Abramczuk i + z rodziny
89. Jana, Zofię, Walentego Ratkowskich
90. Martę Ziółkowską
91. za + Kazimierza Koseckiego; + z rodzin Koseckich, Bierwagen, Ortman, Puk oraz Marię Kowalską
92. Mariannę, Rajmunda, Jerzego Jakusz Gostomskich; Łucję, Władysława Szamockich; Stefanię Muszyńską
93. Bronisławę, Jana, Gertrudę, Jana, Sławka, Czesława Tomczyk; Bronisławę, Wacława Cilulko
94. Łucję, Jana, Kazimierza Gąsiorowskich; Agnieszkę, Piotra, Wiesława Patoleta
95. Urszulę Tomczyk; Piotra Michałowskiego; Teresę, Jerzego Piaseckich; i + z rodziny Gabrych
96. Janusza Nitkę
97. Jana Wiese; Władysławę, Adama Zenel
98. Stefanię, Zenona Domerackich; Zofię, Benedykta, Jerzego, Wiesława Hoffmann; Jadwigę Debner, Anielę Musiał; Irenę, Dominika, Danutę Zwiefka
99. Władysławę, Stanisława, Andrzeja Szymańskich; Krystynę, Stanisława Remus
100. Ks. Józefa, Irenę, Konrada, Eugenię, Waleriana Buchholz; Urszulę Mróz
101. za + Zofię, Hamernik, rodziców i dziadków; Barbarę Pietrusz; Anastazję, Józefa, Kazimierza, Jadwigę, Stefana Ryduchowskich; Weronikę, Renatę, Edmunda Sucharskich; ks. Stanisława
102. Helenę, Edumnda Góreckich, Zofię, Tadeusza Jaroch; Wiesława i + z rodziny
103. Mieczysława Sontowskiego
104. Grażynę Drewczyńską
105. Marcina Szmaglińskiego i + z rodziny Szmaglińskich, Budzińskich i Kiek
106. Zofię, Franciszka Glazer; Gertrudę, Leona Grzeca
107. Halinę, Zdzisława Kroll; + z rodzin Grzeca, Turzyńskich i Wenderskich
108. Franciszkę, Jana Szczutkowskich; Janinę, Rudolfa Grunwald
109. Mariannę, Franciszka Januszewskich; Stanisława, Jana Piszczek; Annę Giersz
110. Mariana i + z rodziny Fryca, Gromowskich i Józefa Spychalskiego
111. za + Helenę, Alojzego, Mariana, Józefa Topka; Władysława, Ryszarda, Antoniego, Ryszarda Kądziela
112. + z rodzin Klawikowskich, Warszyńskich i Kowalikowskich i + dusze w czyśćcu
113. Stefanię, Bronisława Rybickich
114. Marię, Jana, Halinę, Edwarda Dullek; Stefanię, Antonię, Bronisława Bonk
115. Ks. St. Jahnsa, ks. Kazimierza Ostrowskiego; Jana Tarkowskiego, Mirosława Wamka i + z rodzin Tarkowskich, Bartlewskich, Grzywacz i Bonk
116. Ryszarda Szablewskiego
117. Grzegorza Zabłockiego, Kamilę Glanc
118. Gertrudę, Czesława Lesikowskich
119. Zenona Dullek, Marię i Stanisława Gubernat
120. Kazimierza Szumielskiego; Jadwigę, Czesława Remus

121.          za + z rodzin Prekop i Kopiszka

122.     Za +  Teresę Wera

123.    za + z rodzin Łapka, Biernat, Horyd, Kościukiewicz, Suchomskich i Rogowskich

124.   Kazimierza Jełka

125.   za + Irenę, Wojciecha, Stefana Rosentreter

125.    za + Stanisława, Waleriana Prill; Marcina Cibę i rodziców z obojga stron

126.   za + Andrzeja Ciesielskiego

127.  za + Jana, Edytę Otto; rodziców i rodzeństwo z obojga stron

128.  za + Helenę, Adolfa Drohomireckich, Emilię Śniechowską, Floriana Stasika

129.  za + Stanisławę, Piotra, Józefa Skaja oraz dziadków z obojga stron

130. za + Antoninę, Mariana Rzepka, Ludwikę Lewandowską, Małgorzatę Osowską

131. za + Danutę Kaczmarek; Zbigniewa, Zofię Modrzejewskich; Pelagię, Jana Gruźlińskich; Janinę, Józefa Kaczmarek; Andrzeja Meger.

132. za + Andrzeja Bonk, Zofię, Józefa, Krystynę, Stanisława Pilarskich i Henryka Trawa.

© Copyright 2017 parafiagostycyn.pl

Stworzone przez WPlook Studio

Scroll Up

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close