SŁOWO BISKUPA PELPLIŃSKIEGO
Z OKAZJI ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
Umiłowani Siostry i Bracia, Kochani Kapłani!
Przed nami uroczystość święceń, która jest jednym z
najważniejszych wydarzeń dla
naszej diecezjalnej wspólnoty, radującej się z nowych kapłanów. W tym roku, w
sobotę 23 maja o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie, udzielę święceń prezbiteratu dziewięciu diakonom, których Pan powołał z Waszych rodzin i parafii, gdzie przyszli kapłani dojrzewali do decyzji oddania się na służbę Bogu.
Dziękuję zatem rodzinom oraz wspólnotom parafialnym za stworzenie atmosfery
wiary, pomagającej w odkrywaniu powołania. Słowa wdzięczności za trud formacji składam również Księdzu Rektorowi, Moderatorom, Profesorom i Ojcom Duchownym naszego Pelplińskiego Seminarium.
Zachęcam wszystkich wiernych naszej diecezji, zwłaszcza starszych, chorych i
cierpiących do otoczenia modlitewną troską przyszłych kapłanów, szczególnie
w ostatnich dniach przygotowań do święceń.
Ze względu na obowiązujące przepisy państwowe, udział w Mszy Świętej
z udzieleniem sakramentu święceń mogą wziąć tylko osoby, które otrzymały imienne zaproszenie. Wszystkich pozostałych zachęcam do łączności z nami za pośrednictwem transmisji internetowej na stronie diecezjalnej oraz Radia Głos.
Przy tej okazji, szczególne słowa pragnę skierować również do ludzi młodych,
którzy rozważają w swoim sercu pójście za Chrystusem, aby głosić Ewangelię
współczesnemu światu. Zapraszam Was – Młodzi Przyjaciele – do pozytywnej odpowiedzi na wezwanie Pana i wybranie drogi powołania. Nie lękajcie się oddać życia Jezusowi, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.
Zatroskanym o powołania kapłańskie oraz wszystkim dobrodziejom naszego
Pelplińskiego Seminarium z serca błogosławię.
+Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

© Copyright 2017 parafiagostycyn.pl

Stworzone przez WPlook Studio

Scroll Up

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close