Litania do św. Rozalii
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo – módl się za nami,

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święta Rozalio, Święta Rozalio, Oblubienico Pana Jezusa,

Święta Rozalio, Boga nad wszystko kochająca,

Święta Rozalio, dla Boga rodziców i krewnych opuszczająca,

Święta Rozalio ślub dozgonnej czystości dla Boga czyniąca,

Święta Rozalio, ze krwi królewskiej pochodząca,

Święta Rozalio, na dworze królewskim wychowana,

Święta Rozalio, odważnie ze świata rezygnująca,

Święta Rozalio, dla miłości Boga na pustynię się udająca,

Święta Rozalio, z Bogiem w pustelni rozmawiająca,

Święta Rozalio, nieustannym widzeniem Aniołów obdarzona,

Święta Rozalio, różą i lilią nazwana,

Święta Rozalio, różo panieńskiej skromności,

Święta Rozalio, lilio anielskiej czystości,

Święta Rozalio, wzorze dziewiczej wstydliwości, Święta Rozalio, ofiaro miła Bogu,

Święta Rozalio, wieńcem pięknych cnót ozdobiona,

Święta Rozalio, przez zasługi cnót swoich wszelkie zarazy uśmierzająca,

Święta Rozalio, synogarlico w pustelni kwiląca,

Święta Rozalio, za swymi rodzicami u Boga orędująca,

Święta Rozalio, modlitwami swych rodziców z czyśćca wybawiająca,

Święta Rozalio, przed śmiercią sakramentów spragniona,

Święta Rozalio, przez kapłana Bożego w pustelni wyspowiadana,

Święta Rozalio, w pustelni cudownie Komunią świętą umocniona,

Święta Rozalio, olejem świętym przed śmiercią namaszczona,

Święta Rozalio, w obecności Jezusa, Maryi i Świętych umierająca,

Święta Rozalio, w walce z epidemią skuteczna patronko,

Święta Rozalio, wszystkich swoich czcicieli pocieszycielko,

Święta Rozalio, czcicielom swoim w życiu i przy śmierci pomocy udzielająca.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

K. Módl się za nami, Święta Rozalio.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się Boże, który święte ciało służebnicy Twojej, Rozalii, wśród skalistych gór znalezione, za niebieskie lekarstwo i obronę w czasie zarazy nam darować raczył, udziel hojnie Twoim wiernym, którzy Jej pomocy wzywamy, łaski zachowania od wszelkich niebezpieczeństw, chorób ciała i ducha. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

© Copyright 2017 parafiagostycyn.pl

Stworzone przez WPlook Studio

Scroll Up

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close