PAŃSTWOWY
POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W
TUCHOLI
89-500 Tuchola,
pl. Wolności 23e
Parafie w Powiecie Tucholskim
według rozdzielnika
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, w związku z trwającą epidemią
zakażeń wirusem SARS – CoV-2,
mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców
Powiatu Tucholskiego oraz w związku z planowanymi w parafiach uroczystościami Pierwszej Komunii Świętej, ponownie przypomina o obowiązku przestrzegania przepisów prawa również podczas sprawowania kultu religijnego.
Aktualnie obowiązującym rozporządzeniem jest rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020r. , poz. 964 z późn. zm.) .
Proszę o zwrócenie wiernym uwag i na obowiązek,wynikający z§18 ust 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, dotyczący stosowania osłony nosa i ust w trakcie sprawowania kultu religijnego (nie dotyczy osób sprawujących kult religijny). Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą wypełnić tego obowiązku powinny zachować dystans społeczny wynoszący 2m (nie dotyczy osób z bliskiego otoczenia). W przypadku gdy zgromadzenie odbywa się na zewnątrz uczestnicy mogą nie realizować obowiązku zasłaniania nosa i ust, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2m (nie dotyczy osób z bliskiego otoczenia).
Zaleca się również umożliwienie osobom uczestniczącym w nabożeństwach dezynfekcji rąk poprzez zorganizowanie przy wejściu stanowiska do dezynfekcji rąk oraz zwiększenie reżimu sanitarnego w obiektach sakralnych. Sprawowanie kultu religijnego wiąże się z gromadzeniem się ludności w jednym miejscu, co niesie za sobą zwiększone ryzyko zakażeń. Mając za względzie bezpieczeństwo zdrowotne ludności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi prosi o podjęcie stosownych do sytuacji epidemiologicznej działań.

© Copyright 2017 parafiagostycyn.pl

Stworzone przez WPlook Studio

Scroll Up

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close