Wypominki roczne od 7.listopada 2021r. do 1.listopada 2022r.

Za + Kapłanów: ks. Jana Kolasińskiego, Linusa Heckmana, Pawła Nagórskiego, Joachima Brząkałę, Aleksandra Zawadzkiego, Mirosława Gronalewskiego, Mirosława Kwiatkowskiego, Jacka Kwiatkowskiego, Piotra Lewańczyka, Jacka Połoma, Andrzeja Krupczyńskego, Stanisława Średzkiego, Stanisława Jahnsa, Zygmunta Malińskiego, Stanisława Grunta, Janusza Pasierba, Tomasza Krajnę
1. za+ Wiktora z r. Dąbrowskich, Bronisława z r. Federkiewicz, Zdzisława z r. Marchlik, Tadeusza z r. Rychlik i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Annę, Hieronima Grzeca; Stefanię, Stefana Chyrkowskich
3. Krystiana, Erikę, Franciszka Szproch i + z rodziny
4. Marię, Pawła Sobieckich; rodziców i rodzeństwo z obojga stron
5. Katarzynę Koczorowską, Franciszka, Sewerynę Kielbratowskich i + z rodziny
6. Irenę, Jana Myler i Kazimierza Kęsika
7. Zofię i Jana Wiese; Władysławę, Adama Zenel
8.
Mirosława, Andrzeja Szymańskich oraz Władysławę i Stanisława
9. Stefanię Bonk, + rodziców i rodzeństwo
10. Kamilę Glanc, Grzegorza, Łucjana i + z rodziny
11. za + Franciszka Tomczyk, Franciszkę, Jana Chyrkowskich, Irenę Semrau
12. Halinę, Tadeusza Andrik i + rodziców, Andrzeja Karneckiego i + rodziców
13. Z rodzin Bembnista i Kucharskich
14. Helenę, Franciszka Gerasz; Annę, Edmunda Siewert
15. Mariannę, Rajmunda, Jerzego Jakusz-Gostomskich; Janinę, Zygmunta Podgórskich i + z r. Hass, Lemańczyk, Podgórskich i Jakusz Gostomskich
16. Marię, Stanisława Chmiel; Zofię, Jerzego Poreda; Helenę, Mieczysława Sosnowskich; + z tych rodzin
17.
Zofię, Hamernik, rodziców i dziadków; Barbarę Pietrusz; Anastazję, Józefa, Kazimierza, Jadwigę, Stefana Ryduchowskich; Weronikę, Renatę, Edmunda Sucharskich; ks. Stanisława
18. + z rodzin Krajewskich, Grajewskich, Mrotek i Nieborak
19. Kazimierza Szydrow i + rodziców obojga stron
20. Łucję, Jana, Kazimierza Gąsiorowskich; Lucynę, Teodora Nowak, Zofię Pril
21. za + Edmunda Anhalt i + z rodzin Anhalt i Fleming
22. Annę, Franciszka, Czesława Karnowskich; Michała, Piotra, Kazimierę Szalla i ks. Stanisława
23. Martę, Stefana Zdun, + rodziców z obojga stron; Ludwikę, Władysława Syroczyńskich
24. Mariannę Damrau
25.
Alfonsa, Edwarda, Piotra Podgórskich i Romana Czortek
26. Mariannę, Jana, Zbigniewa Pałubickich; Genowefę, Franciszka Karnowskich
27. Wilmę, Kazimierza Szewczyk i Józefa Warzyckiego
28 Edytę, Jana Otto; rodziców i rodzeństwo z obojga stron
29. Bronisławę, Józefa Śmigalskich; Annę, Józefa Rydzkowskich
30. Joannę Berlińską
31. za + Władysławę, Antoniego Robaczewskich; Bożenę Abramczuk i + z rodziny
32. Marię, Władysława, Jana Lica; Jadwigę, Konrada Spica, Krystynę, Jana Kondys i dusze w czyśćcu
33. Felicję, Tadeusza Mróz
34. Edmunda Myk, rodziców Myk i Rybackich, Gertrudę Karnowską, Irenę Semrau
35. Tomasza Kujawę i dziadków z obojga stron
36. Irenę, Konrada Buchholz; ks. Józefa, Eugenię, Waleriana Buchholz; Urszulę Mróz
37. Jerzego Ignaszak; rodziców Dytman i Ignaszak
38. Klarę, Melanię, Henryka, Łucjana Weyna; Józefa, Salomeę Gawryś
39. Ewę Kłos; Benignę, Stanisława Ciszewskich; Zofię, Tadeusza Kłos; Agnieszkę, Genowefę, Leonarda Rudnik, Bożenę Kłos
40. Edwina Chylewskiego; + z rodzin Chylewskich, Gackowskich i Jadwigę Kalińską
41. za + Łucję, Władysława Szamockich, Mariannę, Rajmunda, Jerzego Gostomskich, Piotra Jędrasa, Andrzeja Talaśkę
42. Felicję Dullek i Józefa Długozimę
43. Helenę, Alojzego, Mariana, Józefa Topka; Władysława, Ryszarda, Antoniego, Ryszarda Kądziela
44. Urszulę, Henryka i Marię Jolantę Wiśniewskich rez
45. Helenę, Jana Muzolf; Anielę Adamczak; Olę Kilian
46. Irenę Wincentego Zacharzewskich; Irenę, Franciszka Szumielskich
47. Helenę, Franciszka Gerasz; Annę, Edmunda Siewert
48. Z rodzin Nędzołek, Straszewskich, Łożyca, Pliszka, Kościelskich, Donarskich i Ratkowskich
49. Rodziców Bonna i Pujanek
50. Alfredę, Edwarda Kamińskich, Wiesława Karpińskiego, + z rodziny; ks. Stanisława Jahnsa
51. za + Stanisławę, Piotra, Józefa Skaja i dziadków z obojga stron
52. Pawła, Konstancję, Leona Krausa
53. Wandę, Józefa Deja; Stanisława Czarnowskiego i + z rodziny
54. Henryka, Danutę, Sławomira Gołębiewskich; Adama Stalkę
55. Zofię, Franciszka Glazer; Gertrudę, Leona Grzeca
56. Antoniego Wandzińskiego, rodziców i dziadków z obojga stron
57. Antoniego, Zofię, Leona Ciżmowskich
58. Gertrudę, Józefa Hoppe; Annę, Stanisława Edwarczyk; Martę, Władysława Wierzchołowskich; Praksedę, Aleksego Lackowskich; Bernarda Główczewskiego
59. Wojciech, Barbarę Brząkała; Krystynę, Macieja Broszkiewicz; Klemensa, Barbarę Richter
60. Jerzego, Jacka Myk
61. za + Romana Spiker
62. Piotra Jędrasa; Łucję, Władysława Szamockich
63. Genowefę, Alfonsa, Konstantego Machutta; Helenę, Wincentego Smaglińskich
64. Rozalię, Edmunda, Zygmunta Donarskich; Genowefę, Władysława Sass i + dziadków z obojga stron
65. Janusza i Krzysztofa Nitka
66. Mariannę, Pawła Wozińskich; Martę, Jana, Ryszarda Żmich; Urszulę, Alberta Słomianny; Jana Jabłońskiego i Beatę Żmich
67. Mariannę, Alfonsa Patyna; ks. Joachima Brząkała
68. Lucynę Żmich
69. Zofię, Franciszka Korda i + z rodziny
70. Jadwigę, Franciszka, Andrzeja Knapik; Agnieszkę, Konstantego, Zygmunta, Piotra Jagła, Małgorzatę Durajewską
71.  za + Jana, Hildegardę, Hieronima Kuligowskich; Gertrudę, Stanisława Lecha Ginter, Zofię German
72. Genowefę, Anastazego, Annę, Józefa, Helenę Kantak; + z rodz. Kantak, Ciżmowskich, Trawczyńskich i Talaśków
73. Annę, Kazimierza, Jerzego Weltrowskich, Juliannę, Augusta, Jana, Bernarda Kuligowskich
74. Jana, Marcina, Władysławę Sznajder, Leona, Władysławę Ropińskich
75. Andrzeja Chabowskiego
76. Weronikę, Jana Kowalewskich; Mariana Fryca; + z rodzin Kowalewskich, Fryca, Starczewskich i Gromowskich
77. Stanisława, Waleriana Prill; Marcina Ciba i + rodziców z obojga stron
78. Janinę, Stanisława Jędrusiak; Czesławę, Władysława, Jana Dobrowolskich
79. Tadeusza Brząkałę, Władysława, Jadwigę Kończyńskich
80. Jana, Zofię, Walentego Ratkowskich
81. za + Kazimierza Szumielskiego; Kazimierę, Hieronima Słupikowskich
82. Leokadię, Antoniego, Kazimierza Jełka; Zofię, Klemensa Kolasa; Mariannę, Bronisława Ciba
83. Kazimierza Koseckiego; + z r. Bierwagen, Koseckich, Ortman, Puk i Marię Kowalską
84. Zenona Synak i + z rodziny
85. Zofię, Stefana, Fałczyńskich; Weronikę, Jana Sidrów i + z tych rodzin
86. Zbigniewa Maliszewskiego; Helenę, Waleriana Lubińskich; Martę, Wiktora Kuligowskich, Benignę, Wacława Brygman
87. Ludmiłę, Józefa Chylewskich; Teklę, Antoniego Bonów oraz + z rodzin Chylewskich, Bonów, Wendów, Kruczkowskich, Główczewskich i Romanowskich
88. Danutę Kaczmarek; Zofię, Zbigniewa Modrzejewskich; Pelagię, Jana Gruźlińskich; Janinę, Józefa Kaczmarek; Andrzeja Megger
89. Antoninę, Halinę, Mariana Rzepka; Ludwikę Lewandowską, Małgorzatę, Wojciecha Osowskich i + na naszym cmentarzu
90. Kazimierza i Romana Skórcz
91. za + Annę, Zygmunta, Jana Jopek, Jana, Teofilę Wandę Stachowicz
92. Zofię, Wandę, Jana Góreckich
93. Jana Dębskiego i Mirosławę Szufrajda
94. + z rodzin Kowalikowskich, Warszyńskich, Klawikowskich i dusze w czyśćcu
95. Mieczysława Sontowskiego
96. Konradę, Edmunda, Jana, Mieczysława Mrozik-Gliszczyńskich; Alojzę, Stefana, Mirosława Grzegorzewskich; Praksedę Wierzbicką
97. Barbarę, Helenę, Otto Stoltzenburg; Annę, Władysława Januszewskich; Bolesława Główczewskiego; Czesława Remus, Jadwigę Kaproń
98. Henryka Fijałkowskiego; rodziców i krewnych z obojga stron
99. Marię, Stanisława Róg i Bronisława Tyburę
100. Halinę, Zdzisława Kroll; Józefę, Bolesława Grzeca
101. za + Leokadię Reda i Bronisławę Rogowską
102. Zenona Dullek; Marię, Stanisława Gubernat
103. Marcina Szmaglińskiego; + z rodzin Szmaglińskich, Budzińskich i Kiek
104. Stefanię, Zenona Domerackich; Zofię, Benedykta, Jerzego, Wiesława Hoffmann; Jadwigę Debner, Anielę Musiał; Irenę, Dominika, Danutę Zwiefka
105. Czesława, Ludwika, Jerzego, Stanisława Grzywacz; Brajana Gajlewicz
106. Mariannę, Kazimierza, Bolesława Stajkowskich; Józefa Gołuńskiego
107. Bronisława, Jana, Gertrudę, Jana, Sławka, Czesława Tomczyk i rodziców Cilulko
108. Urszulę Tomczyk, Piotra Michałowskiego, Franciszka Tomczyk i + z rodzin Tomczyk, Gabrych, Piaseckich i Stańczyków
109. Andrzeja Ciesielskiego, Andrzeja Kuncę, Halinę, Mariana Ciesielskich
110. Felicję, Romana Bielińskich i Pawła Lica
111. za + Mariana Fryca i + z rodzin Fryca, Gromowskich i Józefa Spychalskiego
112. Władysława Prekop; + z rodzin Prekop i Kopiszka oraz Edwina i Eugenię Brachowskich
113. Grażynę Drewczyńską
114. Zofię, Jana Bereda; Rozalię, Edmunda Donarskich
115. Halinę, Stanisława Buritta; Jana, Stanisławę Hoffmann
116. Kazimierza Szumielskiego; Jadwigę, Czesława Remus
117. Stefana, Juliannę, Zygmunta Kowalskich; Ewę, Jadwigę, Pawła Behrendt
118. Waleriana Szyłko; Zofię, Bogdana Kmieć; Jana, Leonarda Remus; Urszulę Mróz
119. z rodziny Łapka, Biernat, Horyd, Kościukiewicz, Suchomskich i Rogowskich.
120. Józefa Gołuńskiego, Marię Rajmunda Różyckich, Helenę Alojzego Wozińscy
121. Za + Helenę, Edmunda Góreckich, Zofię, Tadeusza Jaroch, Wiesława oraz zmarłych z rodziny.
122. Bronisławę i Jana Olech
123 Franciszkę, Jana Szczutkowskich; Janinę, Rudolfa Grunwald
124. Mariannę, Franciszka Januszewskich; Jana, Stanisława Piszczek; Annę, Bronisława Giersz
125. Ryszarda Szablewskiego
126. Jana Kloskę i rodziców z obojga stron
127. Martę i Jana Ziółkowskich
128. Gertrudę i Czesława Lesikowskich
129. Kazimierza Antkowiak
130. Ks. St. Jahnsa, ks. Kazimierza Ostrowskiego; Jana Tarkowskiego, Mirosława Wamka i + z rodzin Tarkowskich, Bartlewskich, Grzywacz i Bonk
131. Za + Alicję Januszewską, Mariannę, Franciszka Biel; Barbarę Kacińską
132. Marię, Jana, Halinę, Edwarda Dullek
133. Irenę, Ignacego Stachowicz, Władysławę, Franciszka Muzioł
134. Grażynę Szeffs i śp Edmunda Suchomskiego
135. Andrzeja Bonk; Zofię, Józefa, Krystynę, Stanisława Pilarskich i Henryka Trawę
136. Martę i Józefa Ziółkowskich
137. Irenę i Jerzego Ignaszak
138. Ludwikę Rogulską i Marcina Rogulskiego
139. Halinę Jełka
140. Irenę, Wojciecha, Stefana Rosentreter

© Copyright 2017 parafiagostycyn.pl

Stworzone przez WPlook Studio

Scroll Up

Ta strona używa plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close